Vi søker flere erfarne og faglig sterke landskapsarkitekter/urbanister – fortrinnsvis med 3D-kompetanse (BIM)

Vi er i vekst og har behov for å supplere teamet med flere faglig sterke landskapsarkitekter og urbanister med solid prosjekteringserfaring fra store komplekse og tverrfaglige prosjekter. Vår satsning på byutvikling har resultert i flere nye utviklingsprosjekter, blant annet i Drammensområdet hvor vi nå planlegger å åpne et tverrfaglig arkitektkontor sammen med Dark arkitekter og Zinc interiørarkiitekter. Vi har også pågående utviklingsprosjekter i Lillestrøm, Stavanger, Moss, Aurskog, Kragerø, Jessheim, Harestua og Oslo sentrum. Prosjektene er store og sammensatte og inkluderer bolig, næring/retail, skole/barnehage, byrom/bytuvikling, parker/lekeplasser, takterrasser og infrastruktur.

LARK LANDSKAP AS ble etablert i 2014 og har et team med ni dyktige og engasjerte landskapsarkitekter. Vi er et selvstendig landskapsarkitektkontor og samtidig en del av Dark-gruppen. Det betyr at vi definerer vår egen kultur, våre samarbeidspartnere og satsningsområder, mens vi i ryggen har vi det anerkjente Dark-konsernet.  Det gir oss frihet og samtidig tilgang til betydelige organisasjonsmessige, tekniske og faglige ressurser knyttet til praktisk gjennomføring av store prosjekter. Vi samarbeider tverrfaglig på prosjekter og i konkurranser med våre søsterselskaper Dark arkitekter og Zinc interiørarkitekter, og med flere eksterne arkitektfirmaer og konsulenter. Vi har høye ambisjoner om å være et ledende innen sosialt bærekraftige, miljøvennlige og innovative løsninger.  Vi jobber innen hele spekteret av landskapsarkitektur fra analyser, reguleringsplaner, byplanlegging, infrastruktur, byrom, næringsområder, parker, skolegårder, institusjoner og boligområder. Lark Landskap har spesielt engasjement for utforming av trygge og brukervennlige by- og landskapsrom tilrettelagt for sosialt samvær og aktiviteter. Åpen overvannshåndtering, miljøvennlige- og bærekraftige løsninger står alltid sentralt i vår prosjektering.

Vi ønsker kontakt med allsidige landskapsarkitekter eller urbanister som er klare for nye utfordringer. Det kan gjerne være flere som er vant til å jobbe sammen og som ser på dette som en spennende mulighet til å få bidra til videreutvikling av et ungt landskapsarkitektkontor, og samtidig være en del av et større tverrfaglig arkitekthus. Stadig flere av våre prosjekter er BIM-prosjekter, og vi ser at vi også har bruk for en som vil være BIM ansvarlig i teamet. Stillingen vil innebære ansvar for gjennomføring av prosjekter i alle faser, inkludert møtevirksomhet med oppdragsgivere og med andre faggrupper. Konseptutvikling og prosjektering skjer både i 2D og Revit/Civil-3D. Som BIM ansvarlig vil du også være en del av en større tverrfaglig «BIM-supergruppe» i konsernet.

Forventing til søkere:

 • Du er allsidig og har kompetanse fra plansaker, byutvikling eller landskapsutforming i byrom
 • Er ambisiøs og liker å ta ansvar.
 • Er trygg på prosessen og faglig sterk
 • Har mastergrad og gjerne mer enn 5 års prosjekteringserfaring.
 • God 3D- kompetanse, og erfaring fra BIM
 • Gode grafiske og muntlige formidlingsevner og et blikk for funksjonell design
 • Er lydhør og forstår verdien av et smidig og konstruktivt samarbeid
 • Er løsningsorientert og strukturert
 • God til å motivere og kommunisere
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å påvirke utvikling av egen arbeidssituasjon og samtidig være en del av et større tverrfaglig arkitekthus.
 • Ansvar, fleksibilitet og medbestemmelse.
 • Varierte, spennende og utfordrende prosjekter.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer med høye faglige ambisjoner.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et inspirerende og inkluderende arbeidsmiljø.

Søknadsfrist:  Skriftlig søknad med CV leveres snarest!

Intervjuer gjennomføres fortløpende.
Søknad med CV og portefølje sendes på e-post til  post@larklandskap.no

For nærmere info om stillingen kontakt Kari-Elisabeth Haugan – 47903361 eller                                   Yvonne Dengin – 90148398

Sted: Oslo/Skøyen og Drammen

Frist: 31.12.2018