Sletta park tildelt pris for Østlandets beste uterom 2022

slettaparken

24. november ble Østlandets beste uterom kåret under Park- og anleggsmessa på Lillestrøm. Av ti kandidater hadde juryen kommet frem til to verdige vinnere! Sletta Park på Sørumsand i Lillestrøm kommune vant klassen for tettsteder og friområder.

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og NAML (Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører).

Det har vært gøy å samarbeide med en kommune som har hatt høye ambisjoner om gode kvaliteter i uterommet og et ikonisk lekeelement. Det har de fått. Vi er stolte av å ha prosjektert en park og lekeplass uten plast og gummidekke. Bare naturmaterialer, åpen overvannshåndtering, mange trær og blomstereng i stedet for plen på deler av området.

Parken ble offisielt åpnet 28. september i år. Honnør til Braathen landskap for det ferdige resultatet!

Fra juryen sin begrunnelse:

“- Området er strategisk lagt mellom boligbebyggelsen og handelsområdet. Det er lagt inn gode forbindelser som vil øke bruksfrekvensen og funksjonen parken gir. Fallsand er brukt under lekeapparat, det ser ut til å være god overvannshåndtering med regnbed og grusdekke. Lekeapparatene er estetisk fine, og benker ser ut til å være lagd til parken.”

Vinnerne fra Østlandet, Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Sørlandet går videre til landsfinalen i juni 2023. Kåringen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og NAML (Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører).

Du kan også lese om prisen i Byggeindustrien >>