Wesselkvartalet

Wesselkvartalet tilfører Asker et nytt urbant kvartal med aktive arealer på bakkeplan. Kvartalet er bilfritt, tilgjengelig for alle og supplerer byen med et åpent gårdsrom som er skjermet og grønt, og gode plass til oppholdssoner og lek.

Wesselkvartalet er blitt et forbildeprosjekt for byutvikling og knutepunktforetetting. Det viser at hensyn til gode uterom og ganglinjer på bakkeplan lar seg kombinere med ønsket om fortetting – og at resultatet kan bli et attraktivt urbant miljø. Tilstrekkelig med lys og luft, som er så viktig for god bokvalitet, er blant annet løst ved å etablere en liten park og å dele opp bygningsmassen i ulike høyder.

Design og arkitektur gir verdi: Prosjektet ble hedret med DOGA-merket for design og arkitektur 2023, for å være et viktig forbilde, som viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. Juryens begrunnelse var bla:

  • Det oser av kvalitet og er godt tilpasset stedet: Et gjennomtenkt samspill med nabobygninger og valg av materialer med lang levetid; det vitner om god bærekraftstenkning.
  • Attraktiv stedsutvikling: For å dempe presset på Oslos boligmarked er det essensielt at det dannes attraktive steder å bo også utenfor Oslos grenser.  Asker sentrum er blitt beriket med flere boliger, butikker, restauranter og arbeidsplasser, så vel som en frodig park og gode byrom
  • Tilrettelagt for bilfri tilværelse: Wesselkvartalet har gitt en høy tetthet av boliger i umiddelbar nærhet til godt kollektivtilbud. Dette, kombinert med god tilrettelegging for fotgjengere, bidrar til å få ned bilbruken.

 

Gullik Gulliksen, som nå er en del av LARK landskap var landskapsarkitekter på prosjektet.

 

DESIGN:
STED:

Asker

ARKITEKT:

Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter AS

OPPDRAGSGIVER:

Wesselkvartalet AS

PROGRAM:

ÅR:

2016-2022

Wesselkvartalet
Wesselkvartalet
Wesselkvartalet lark