Tilbake til alle prosjekter

Voss Stasjon Hotell

Hotellets utforming er inspirert av naturen i nærområdet. Hovedrommet er utformet som om det ligger på en fjellhylle avgrenset fra, og hevet over trafikktorget på nedsiden.
«Hyllen» er en viktig del av hotellets base, og skal ses på som en naturlig utvidelse av hotellets funksjoner i PLAN 2.

Utearealet på +58 skal utformes med en variasjon tilpasset tilgrensende funksjoner i hotellet. Det er lagt opp til store opphevede plantefelt med kjente arter fra norske fjellandskap. Det bygges integrerte benker med massive trebjelker.

Uteområdet er delt inn i ulike soner. Ved restauranten er det lagt opp til en stor utendørs spisesone, bar og mange sittemuligheter. Ettersom Voss er kjent for å arrangere ekstremsportarrangementer, inviteres det til aktivitet ved turnapparater, og mulighet for å henge opp utstyr utendørs. Langs ytterkant av utearealet er en 3 m bred gangpassasje innpasset i utomhusplanen. Denne er en viktig gangforbindelse som knytter sammen funksjoner langs øst/vest-strengen: stasjon og gondolen i vest, via hotellet, til den går over i en rampe ned mot Gullfjordungsvegen i øst.