Voss Stasjon Hotell

Hotellets utforming er inspirert av naturen i nærområdet. Landskapsrommet er utformet som om det ligger på en fjellhylle avgrenset fra, og hevet over trafikktorget på nedsiden. Hele uteområdet ligger på plan 2, og binder sammen utearealene til gondolen og hotellets utendørs oppholdsområder.

Det er et komplekst prosjekt som knytter sammen togstasjon i nord, gondolbane i vest, trafikkert bussterminal på plan 1 i sør, samt øvrig bebyggelse mot øst. Uteområdene til hotellet er prosjektert som en fleksibel vrimleplass for sosiale sammenkomster og flerbruk gjennom hele året.

Utearealene er utformet med en variasjon tilpasset tilgrensende funksjoner i hotellet. Det er lagt opp til store opphevede plantefelt med stedegne arter fra det norske fjellandskap. Det bygges integrerte benker med i treverk sammen med plantefeltene i betong. Det er lagt opp til robuste materialer som tåler vær og slitasje.

Uteområdet er delt inn i ulike soner. Ved restauranten er det lagt opp til en stor utendørs spisesone, bar og mange sittemuligheter. Ettersom Voss er kjent for å arrangere ekstremsportarrangementer, inviteres det til aktivitet ved turnapparater, og mulighet for å henge opp utstyr utendørs.

Langs ytterkant av utearealet er en bred gangpassasje innpasset i utomhusplanen. Denne er en viktig gangforbindelse som knytter sammen funksjoner langs øst/vest-strengen: togstasjon og gondolen i vest, via hotellet, til den går over i en rampe ned mot Gullfjordungsvegen i øst.

DESIGN:
STED:

Voss

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Bane Nor, Odfjell Eiendom

PROGRAM:

ÅR:

2017

Voss Stasjon Hotell
Voss Stasjon Hotell
Voss Stasjon Hotell
Voss Stasjon Hotell 2
Voss Stasjon Hotell 3