utomhus barnehage Tilbake til alle prosjekter

Ødegården barnehage

Ny barnehage hvor uteområder tilrettelegges for små og store barnehagebarn. Dette krever større utomhusanlegg. Arealet som utgjør barnehagetomten er for lite. Naboeiendommen skal integreres som et supplerende uteområde. Uteområdet er tenkt utformet med 2 soner. Den indre er primært tilrettelagt for de minste barna, i tillegg adkomst og praktiske funksjoner som barnevognparkering, sykkelparkering og avfallsanlegg. Den ytre delen, som er regulert til friområde, er planlagt for de eldste barna og vil være åpen for fri bruk utenom barnehagetiden. Det skrånende terrenget tilpasses bygningen. I tomtens nordvestre hjørne er det integrert et amfi og lekestruktur for de minste. Konseptet inkluderer en terrassert «hage» der en kan dyrke grønnsaker og blomster. Det er planlagt en liten terrengform med smale sykkel- eller tråbilstier og bord/benker som «rolige soner» og mulighet for å spise ute.