Torgbygget Ulven

Det nye torget er startskuddet for utviklingen av Ulven, en 280 mål tomt som transformeres fra et logistikk- og lagerområde til en helt ny bydel med uvanlig grønne og bilfrie fellesrom.

Torget er en møte- og handelsplass med fleksibilitet for forskjellige arrangementer og representerer den nye bydelens profil. Overvann fordrøyes og infiltreres lokalt i forskjellige plantefelt og vegetasjonen består av førti pollinatorvennlige arter, hvorav halvparten er stedegne. Det er montert flere fuglekasser og insektshotell i trærne.

Prosjektet artikulerer to eksisterende nivåer gjennom et støpt element som integrerer trapp, sitteplasser, plantefelter, rampe og effektbelysning; og deler rommet i soner for variert bruk.  Materialene er enkle og robuste og  er et godt utgangspunkt for de etterfølgende prosjektene på Ulven: variert vegetasjon, plasstøpt betong, corten stål og smågatestein.

Prosjektet er BREEAM very good

Foto: Tove Lauluten

DESIGN:
STED:

Ulven, Oslo

ARKITEKT:

LPO

OPPDRAGSGIVER:

OBOS

PROGRAM:

ÅR:

2017

Torgbygget Ulven 2
Torgbygget Ulven 3
Torgbygget Ulven 6
Torgbygget Ulven 5
Torgbygget Ulven 4