Tomtebrygga

Foto: Tove Lauluten

DESIGN:
STED:

Bjørvika, Oslo

ARKITEKT:

LPO Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Hav Eiendom/ Skanska Eiendomsutvikling

PROGRAM:

ÅR:

2019

Tomtebrygga
Tomtebrygga 2
Tomtebrygga 5
Tomtebrygga 3
Tomtebrygga 13
Tomtebrygga 8
Tomtebrygga 11
Tomtebrygga 4
Tomtebrygga 7
Tomtebrygga 12