Tjuvholmen

Sammen med Dark arkitekter har vi utarbeidet et planprogram og VPOR for Tjuvholmen i Hamar kommune.

Visjon: Tjuvholmen skal være et lett tilgjengelig, allsidig og trivelig by- og rekreasjonsområde for alle.

Plangrepet har følgende hovedelementer:

  • Sammenhengende strandpromenade
  • Sikrer at Tjuvholmen skal tilby en bypark for hele Hamar
  • Definisjon av torg / møteplasser og lekeplasser
  • Markert plassering av eventuell fremtidig utvidelse av båthavn, med fokus på gjesteplasser
  • Utstrekning og plassering av eventuell fremtidig bebyggelse
DESIGN:
STED:

Hamar

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Hamar Kommune

PROGRAM:

ÅR:

2018

Tjuvholmen 1