Tjuvholmen

Prosjektet omfatter utvikling av en helt ny bydel. Det er lagt stor vekt på at denne bydelen skal bli en levende, variert og frodig bydel der uteområdet knytter byggene sammen til ett fellesskap hvor almenhetens tilgang sikres og beliggenheten til sjøen understrekes. Prosjektet omfatter gater, plasser, torg, havnefronter, småbåtshavner, flytebryggge for bading og nye bydelsparker med aktivitets-, leke- og oppholdsplasser.

Materiale og vegetasjonsbruken er variert og gjenspeiler både til det urbane og på nærheten til vannet. En generell strategi for miljøbevissthet med bruk av åpen og integrert overvannshåndtering, tiltak i sjø med utsetting av 200 kunstige rev-elementer i betong, tau for blåskjell og renserev, bruk av grønne arealer på bakkeplan og sedum på utvalgte takhager, samt vekt på de grønne arealers betydning for trivsel, helse og velvære. Uteområdene er en viktig del av Tjuvholmens popularitet.

Foto: Sigurd Fandango

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Tjuvholmen Utvikling AS

PROGRAM:

ÅR:

2014

Tjuvholmen 2
Tjuvholmen 11
Tjuvholmen 3
Tjuvholmen 4
Tjuvholmen 5
Tjuvholmen 7
Tjuvholmen 8
Tjuvholmen 10
Tjuvholmen 9
Tjuvholmen 12
Tjuvholmen 13