Strømmehaven demenslandsby

40 nye omsorgsboliger for personer med demens, sonekontor og dagsenter på Strømme. Ambisjonen har vært å skape det ultimate pleiehjem for demente i attraktive og gjennkjenbare omgivelser, hvor beboernes livskvalitet er det sentrale omdreiningspunkt og pleiehjemmet den funksjonelle bakgrunn.

Landsbyen er bygget i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, slik at bygningsmassen samlet utgjør en liten landsby. Omsorgssenteret Hogeweyk utenfor Amsterdam er modell for Strømmehaven. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i mest mulig kjente omgivelser er kjerneelementer i konseptet. Det er lagt opp til privatliv og en stor grad av frihet for de som bor her. Landsbyen inneholder gater (gågater) og plasser, hager med pergola og utemøbler utenfor boligene, takhager med adkomst fra leilighetene i 2 etasje via gangbroer, parkanlegg med dyrkningskasser og treningsapparater. Frisør, restaurant, matbutikk og et dagsenter som er åpent for alle, også de som ikke bor på institusjonen. Utearealene er organisert på en måte som gjør det trygt for beboerne å benytte seg av tilbudene de ønsker. Hagene er adskilt fra gaten med regnbed med broer over. Gaten som beveger seg gjennom prosjektet er utformet som en «sløyfe», og ideen bak den er at man alltid havner på «sløyfen» hvis man går over en bro.

Landsbyen har et stort fokus på bærekraftige løsninger, og overvannet ledes til regnbed for naturlig infiltrasjon. Vegetasjonen er valgt ut ut med tanke på at det i enkelte perioder står med mye vann og i andre perioder står tørt. Vegetasjonen er også et viktig estetisk overgangselement mellom hagene og gaten i landsbyen.

DESIGN:
STED:

Kristiansand

ARKITEKT:

Friis & Moltke Architects

OPPDRAGSGIVER:

Kristiansand kommune

PROGRAM:

ÅR:

2017-2021

FOTO:

Gullik Gulliksen AS

Strømmehaven demenslandsby lark
Strømmehaven demenslandsby
Strømmehaven demenslandsby
Strømmehaven demenslandsby