Stord Ungdomskule

Prosjektet omfatter nytt skolebygg og uteområder for ca. 320 ungdomsskoleelver med fem parallelle klasser.

Prosjektet “Kongen på Haugane” vant en arkitektkonkurranse i 2011, men videre prosjektering startet i 2015.

Skolen ligger sentralt i park- og idrettsområdet på Vikahaugane og skolebygget er plassert midt på tomten så langt mot nord og skrenten ned til tjernet Vikastemmo som mulig. Plasseringen gir attraktive og sammenhengende utearealer med sol hele dagen og flere steder med god utsikt. Uteområdet er organisert med skolegård med fast dekke nærmest skolebygget og mer parkmessig utforming mot prosjektgrensene. Parken kobler seg til frodig eksisterende vegetasjon, og brukes også til avskjerming av varelevering og annen logistikk. Ny vegetasjon viderefører karakteren som allerede er i området.

Skolegården er oppdelt i flere rom og soner med ulike tema. Det er samlingsplasser, og mindre områder for skolearbeid plassert i forbindelse med spesialrom innendørs. De forskjellige rommene gir variasjon i bruksmuligheter og opplevelser. Programmeringen av uteområdet er gjort i samråd med brukergrupper, og er tilpasset med tanke på alle fasilitetene for organisert idrett i umiddelbar nærhet. Skolegården har pumptrack, Tuftepark, utvendig undervisningslaboratorium og flere spennende aktivitetselementer.

Foto: Daniel Hundven-Clements og Øyvind Dahl

DESIGN:
STED:

Stord

ARKITEKT:

L2 Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Stord kommune

PROGRAM:

ÅR:

2018

stord-ungdomskule
stord-ungdomskule 7
stord-ungdomskule 8
stord-ungdomskule 2
stord-ungdomskule 3