Stavanger høyhus Tilbake til alle prosjekter

Stavanger høyhus

Sammen med Dark Arkitekter utarbeidet vi et konkurranseforslag for Stavanger Høyhus. Byrommet er utformet med et vannelement som gir aktivitet, rekreative kvaliteter og rom for lek til torget. Uterommet er grønt og frodig, samtidig som det har et torg med fleksibel bruk. Amfiet gir rom for å nyte solen med utsikt over torget, eller kan benyttes som sitteamfi ved arrangementer på stedet.