Tilbake til alle prosjekter

Heggedal skole

HINDERLØYPE, SKATERAMPE OG BLÅGRØNN STRUKTUR
Skolen huser 400 elever fra 1. – 7. klasse. Prosjektet omfatter bygging av nye skolebygninger, oppgradering av uteområder og etablering av ny flerbrukshall. Den sentrale delen av det nye uteanlegget blir et innholdsrikt aktivitetsområde med ny klatrevegg, skaterampe, ballspill og rikelig med sitteplasser i tilknytning til aktivitetene. Det nye uteanlegget omfatter også et grøntområde/park med bekkeløp og hindreløype vest på området. Åpent for beboere i området: Hinderløypen er var et viktig ønske fra skolens brukergruppe. I samme område blir det etablert en samlingsplass med sitteplasser som gjør det attraktivt å ta i bruk området til rekreasjon av beboere i området utenom skoletiden.

VEGETASJON: En del av eksisterende vegatasjon er blitt bevart og ny utforming har tatt hensyn til etablert terrengform og trær. Ved innføring av ny vegetasjon er det lagt vekt på vegetativt mangfold med nøysomme og stedegne trær, busker og stauder tilpasset vekstområdet.

TRAFIKKHÅNDTERING: En del av prosjekteringen omhandlet omorganisering av parkeringen. All utendørs parkering, unntatt handikapparklering, konsentreres syd på området i forbindelse med en eksisterende parkeringsplass. Øvrig parkering legges til kjeller under ny idrettshall.