Fernanda Nissen skole Tilbake til alle prosjekter

Fernanda Nissen skole

NY SKOLE I URBANE OMGIVELSER
Fernanda Nissen skole er en ny skole med passivhus-standard. Skolen huser 840 elever fra 1. – 10. klasse. Tomten er på 9 mål, ligger sentralt i Nydalen i urbane omgivelser og er utnyttet så effektivt som mulig med atkomstsoner mot veiene. For å skjerme skolens uteområde er bygningsmassen formet som en L med baksiden vendt mot veien. Skolegården er etablert med et funksjonelt og omfattende uteanlegg. Terrengforskjellene i skolegården tas opp med murer, amfi og jevne hellinger. Det er integrert en ballbane med tribune og planlagt en et separat parkområde med matnyttig vegetasjon.

Vegetasjon: Det er lagt vekt på vegetativt mangfold med robuste, nøysomme og stedegne trær, busker og stauder samt matnyttig vegetasjon i eget parkområde. En trerekke med store trær danner en »buffer» mot Sandakerveien.