Skolebakken

For oss i LARK Landskap har det vært viktig å skape inviterende og inkluderende uteområder for beboerne i Skolebakken ved å lage en god landskapsplan.

I landskapsplanen har vi skapt en grønn passasje gjennom området for deg som drømmer om nærhet til det urbane kafélivet, som liker å nyte parklivet, som ønsker ro og fred og som setter pris på en sosial møteplass.

Det frodige området som knytter bygningene sammen formgir forskjellige rom og soner. Her blir det skjermede og private terrasser, små solrike møteplasser, landskapsplanen gir plass til oaser for lek og aktiviteter med flott utsikt og direkte kontakt med et livlig torg i hjerte av Kolbotn.

Formgivningen og materialene i uterommene har en tydelig link til bygningenes arkitektur og landskapets karakter. Som det vises i landskapsplanen utnyttes terrenget til åpen overvannshåndtering, med vannrenner og regnbed som skaper liv og bidrar til biologisk mangfold.

DESIGN:
STED:

Kolbotn

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Kolbotn Utvikling

PROGRAM:

ÅR:

2017

Skolebakken 2
Skolebakken 3
skolebakken-jul-for-lark-no-1400x933
Skolebakken 1
Skolebakken 5
Skolebakken 6
Skolebakken 4