Sentergården

I planleggingen av Sentergården har gode uterom vært fokus. Noen leiligheter har takterrasser og alle får store balkonger. Kronen på verket er de store felles takterrassene med grønne detaljer. Herfra skal man kunne se sola forsvinne bak horisonten hver eneste kveld.

Uterom er viktig for å øke livskvalitet i en urban setting. Derfor har vi også laget et stort felles uteareal hevet en etasje over gateplan.

Arkitekturen er basert på et konsept som handler om variasjon og tilpasning til stedets identitet. I dag er det bygninger i alle størrelser på Skåresletta, både store bygg og mindre villabebyggelse. Sentergården tilpasser seg variasjonen ved å bryte bygningen ned til volum i en mer menneskelig skala. Oppbrutte volumer og ulik materialbruk skaper variasjon og en opplevelse av at arkitekturen hører hjemme.

Byggets første etasje består av næringsarealer, som vil skape liv og aktivitet på bakkeplan og gjøre området mer urbant. Denne etasjen er i glass og framstår åpen og inviterende.

DESIGN:
STED:

Lørenskog

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Insenti AS

PROGRAM:

ÅR:

2019

Sentergården 7
Sentergården 2
Sentergården 4
Sentergården
Sentergården 1