Tilbake til alle prosjekter

Pottemakerveien

Sammen med Dark Arkitekter deltok vi i en konkurranse om et mulighetsstudie for nye boliger i Pottemakerveien i Oslo. Det ble foretatt en stedsanalyse for å belyse eksisterende kvaliteter og utfordringer i området.

Det ble lokalisert eksisterende siktlinjer, omkringliggende grøntområder og funksjoner i nærområdet.