Pallplassen

Sammen med Dark Arkitekter jobber vi med et spennende nytt boligprosjekt i Lørenskog. Pallplassen ligger på toppen av Stasjonsbyen med flott utsikt over landskapet. Området består av 12 bygninger med ulik typologi, som er fint integrert i terrenget.

Konseptet for landskapsarkitekturen består av å trekke skogen inn i gårdsrommene til Pallplassen. Det etableres «furukoller» i samme uttrykk som omkringliggende grøntområder. Dette gir rom for naturlek, frodige oppholdsplasser og et rikt biologisk mangfold.

Sentralt i landskapsplanen er det en felles allmenning, som fungerer som hele bebyggelsens samlingspunkt og grønne, rekreative strøksgate, forbehold gange- og sykkel. Denne forener bebyggelsens atkomsttorg i øst og felles festplass i vest.

DESIGN:
STED:

Lørenskog Station City

ARKITEKT:

DARK Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Selvaag Bolig AS

PROGRAM:

ÅR:

2019

Pallplassen 1
Pallplassen 2
Pallplassen 3
Pallplassen 4
Pallplassen 6
Pallplassen 7
Pallplassen 5
Pallplassen 8
Pallplassen 9
Pallplassen 10