Tilbake til alle prosjekter

Pallplassen

Sammen med Dark Arkitekter jobber vi med et spennende nytt boligprosjekt i Lørenskog. Pallplassen ligger på toppen av Stasjonsbyen med flott utsikt over landskapet. Området består av 12 bygninger med ulik typologi, som er fint integrert i terrenget.

 

Konseptet for landskapsarkitekturen består av å trekke skogen inn i gårdsrommene til Pallplassen. Det etableres «furukoller» i samme uttrykk som omkringliggende grøntområder. Dette gir rom for naturlek, frodige oppholdsplasser og et rikt biologisk mangfold.

 

Sentralt i landskapsplanen er det en felles allmenning, som fungerer som hele bebyggelsens samlingspunkt og grønne, rekreative strøksgate, forbehold gange- og sykkel. Denne forener bebyggelsens atkomsttorg i øst og felles festplass i vest.