PAK, Parkveien 5B/C

Beliggende i en trang spalte mellom klassisk murbebyggelse fra forrige århundreskiftet,  dette fortettingsprosjektet på Bislett har en tomt som kun er 7,2  meter bred og 28 meter dyp. Bygningen består totalt av 9 boenheter i varierende størrelser. Fra takhagen, som er uteområdet for beboerne, er det en flott utsikt over Oslo by og gode solforhold. Intensjonen har vært å skape en frodig takhage med varierte uterom, slik at arealene kan benyttes komfortabelt av flere beboere samtidig. Hagen er inndelt i fellesarealer og 2 private takhager. Fellesarealet har flere små uterom, tilpasset for å gi anlegget intimitet og varierte oppholdskvaliteter; langbord for middag og fest, en liten plass for å lese, utedusj og lounge.  I første etasje er Norges minste galleri, Galleri Infill, etablert som et positivt tilskudd til gatemiljøet.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

KIMA Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Infill AS

PROGRAM:

ÅR:

2011

PAK, Parkveien 5BC 10
PAK, Parkveien 5BC 11
PAK, Parkveien 5BC
PAK, Parkveien 5BC 7
PAK, Parkveien 5BC 8
PAK, Parkveien 5BC 2
PAK, Parkveien 5BC 6
PAK, Parkveien 5BC 12
PAK, Parkveien 5BC 13
PAK, Parkveien 5BC 14