Østensjøveien 40 og 44

Sammen med Pilot Arkitekter har vi vært med å prosjektere Østensjøveien 40-44. Dette området består av kontorbygg som vil ligge sentralt på Bryn. I tråd med en pågående utvikling og modernisering av hele Bryn-området, vil Ø40 og Ø44 signalisere høy og tidløs kvalitet.

Byggene ved Østensjøveien 40 er lokalisert rundt et utvendig torg, som skal ha en aktiv funksjon med utvendig atrier ned til plan U1. Bebyggelsen over bakkeplan knekker i en L-form som forholder seg til gatestrukturen i området på den ene siden og det indre uterom på den andre siden.

Østensjøveien 44 har er prosjektert med en stor, grønn takhage, hvor de ansatte kan trekke ut og nyte den fine utsikten. Grønne tak er tenkt på både Ø40 og Ø44 og vil bidra positivt til det biologiske mangfoldet i området.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Teglverker as (Pecunia AS)

PROGRAM:

ÅR:

2017

Østensjøveien 40 og 44 1
Østensjøveien 40 og 44 4
Østensjøveien 40 og 44 2
Østensjøveien 40 og 44 7
Østensjøveien 40 og 44 5