Ole-Johan Dahls hus

1.premie i konkurranse i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter og Hjellnes Cowi. Bygget samler alle informatikkmiljøer ved Universitetet i Oslo, og omfatter dessuten en unik og attraktiv campus i Gaustadbekkdalen. Prosjektet er norgeshistoriens største IKT- investering.  I  tillegg til nybygget består prosjektet av omfattende utomhusanlegg i tilknytning til dette så som;  trafikkarealer,  adkomsttorg, ny campus, oppholds- og rekreasjonsarealer for universitetet og gjenåpning av Gaustadbekken, med et stort damanlegg og trappeamfi som et sentralt element i uteanlegget.

Etablering av nye overordnede grønnstrukturer, er en viktig del av prosjektet, for å gi anlegget en stedstilknytning til Gaustadbekkdalen og landskapsmessig sammenheng med Blindern. Som en kontrast til det urbane Campus, oppnås en spennende dialog mellom stramme plassdannelser, Gaustadbekkens vannspeil og dalens myke terrengformer. Campus er gitt et arkitektonisk stramt grep med bruk plasstøpt betong, stålgitter, og singel.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Lund Hagem Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Statsbygg

PROGRAM:

ÅR:

2010

Ole-Johan Dahls hus 5
Ole-Johan Dahls hus 9
Ole-Johan Dahls hus 3
Ole-Johan Dahls hus
Ole-Johan Dahls hus 6
Ole-Johan Dahls hus 7