Økern S

Lark landskap er involvert i utviklingen av Økern S, et stort og komplekst byutviklingsområde nordøst for Oslo sentrum. Økern S blir det nye sentralknutepunktet i Hovinbyen, og knytter sammen en rekke funksjoner og infrastruktur. I sør går Ring 3 langs prosjektområdet, mens en togbane tilgrenser i nord. Det skal knyttes sammen gangforbindelser, kjøreveier og det foreslås å etablere gangbro over ring 3 for å skape bedre forbindelse til nærliggende områder. Ring 3 oppleves som en barriere, så det legges til rette for at gang- og sykkelferdsel får en trygg og tilgjengelig overgang. Det skal også åpnes bekkeløp som skal gå gjennom prosjektområdet, og ledes til en dam på torget på Økern S.

Lark landskap har bidratt i tidligfasen og vært delaktig i bl.a. temautredninger om torg og møteplasser, utarbeidet analyser og prosjektering av det totale området. Det ble tidlig etablert et samarbeid mellom de tre grunneierne på Økern S for å sikre utviklingen av området, og planforslaget utvikles som et byplangrep med gater og byrom.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

DARK Arkitekter, Løvseth + Partners AS og NSW Arkitektur AS

OPPDRAGSGIVER:

KLP, Skanska Eiendomsutvikling, Bane Nor

PROGRAM:

ÅR:

Pågående

Økern S
Økern S