Økern Portal

Økern Portal takpark er hedret med DOGA-merket for design 2022 og vant Scandinavian Green Roof Award 2022. Prosjektet var nominert til Cityprisen 2022, og ble nylig nominert av Grønn Byggallianse til en ny dokumentarserie fra World Green Building Council.

Kontor og næringsbygget Økern Portal har fått Nordens største grønne tak-park på ca 7000m2. Takparken bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det grønne taket ved åpning blir en destinasjon og samlende oppholdssted for både de som jobber i bygget, men også for bydelen. Parken er fordelt på oppholds-soner og grønne tak-områder med dyrkingshage og “matnyttig skog”. Takparken inneholder blant annet treningsanlegg, arealer for «urban farming», utkikkspunkt, offentlig og private terrasser, grønne tak-parseller, insekts-hotell og bikuber. Lark har også, i tillegg til takparken, utarbeidet landskapsplanen for resten av området på Økern Portal og uteområdene rundt paviljongen sentralt på tomta. Også her er fokuset å sikre biologisk mangfold ogovervannshåndtering. Anlegget har en sterk miljøprofil som planlegges og bygges for BREEAM Excellent.

I tillegg til Nordens største grønne tak-park har Økern Portal et park- og torglandskap på bakkeplan. I senter av parklandskapet er et paviljongbygg med grønt tak for næring og restaurantdrift. Paviljongtaket er på ca 1100 m2 og ca 50% vil være «urban-farming».

Parklandlandskapet bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det blir en destinasjon og oppholdssted for lokale og tilreisende til Hotellet som skal bygges i tilknytning til anlegget. Parken innheolder blant annet treningsanlegg, lek- og aktivitetsområder, torg og serveringssteder, frodige grøntarealer med trappeanlegg og varierte oppholdssoner.

 

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

DARK Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Oslo Pensjonsforsikring AS

PROGRAM:

ÅR:

2018

Økern Portal 1
Økern Portal 11
Økern Portal 7
Økern Portal 4
Økern Portal 5
Økern Portal 2
Økern Portal 6
Økern Portal 8
Økern Portal 13
Økern Portal 3