Tilbake til alle prosjekter

Økern Portal

Det grønne taket på Økern Portal bidrar til biologisk mangfold og god overvannshåndtering i området.

Næringsbygget Økern Portal får Nordens største grønne tak-park på ca 6,7 mål. Takhagen bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det grønne taket blir en destinasjon og oppholdssted. Parken blir fordelt på oppholds-soner og grønne tak-områder.

Bygget er under utvikling, men når det står ferdig vil takhagen og blant annet inneholde treningsanlegg, «urban farming», utkikkspunkt, offentlig og private terrasser, grønne tak-parseller, insekts-hotell og bikuber.

Lark utvikler også, i tillegg til takhagen, landskapsplanen for resten av området på Økern Portal og uteområdene rundt paviljongen sentralt på tomta. Også her er fokuset å sikre biologisk mangfold og overvannshåndtering.

Grøntområdene på bakkeplan bidrar også til overvannshåndtering.