Tilbake til alle prosjekter

Økern Portal

Det grønne taket på Økern Portal bidrar til biologisk mangfold og god overvannshåndtering i området.

Kontor og næringsbygget Økern Portal har fått Nordens største grønne tak-park på ca 7000m2. Takparken bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det grønne taket ved åpning blir en destinasjon og samlende oppholdssted for både de som jobber i bygget, men også for bydelen. Parken er fordelt på oppholds-soner og grønne tak-områder med dyrkingshage og “matnyttig skog”. Takparken inneholder blant annet treningsanlegg, arealer for «urban farming», utkikkspunkt, offentlig og private terrasser, grønne tak-parseller, insekts-hotell og bikuber. Lark har også, i tillegg til takparken, utarbeidet landskapsplanen for resten av området på Økern Portal og uteområdene rundt paviljongen sentralt på tomta. Også her er fokuset å sikre biologisk mangfold ogovervannshåndtering. Anlegget har en sterk miljøprofil som planlegges og bygges for BREEAM Excellent.

Grøntområdene på bakkeplan bidrar også til overvannshåndtering.

I tillegg til Nordens største grønne tak-park har Økern Portal et park- og torglandskap på bakkeplan. I senter av parklandskapet er et paviljongbygg med grønt tak for næring og restaurantdrift. Paviljongtaket er på ca 1100 m2 og ca 50% vil være «urban-farming».
Parklandlandskapet bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det blir en destinasjon og oppholdssted for lokale og tilreisende til Hotellet som skal bygges i tilknytning til anlegget. Parken innheolder blant annet treningsanlegg, lek- og aktivitetsområder, torg og serveringssteder, frodige grøntarealer med trappeanlegg og varierte oppholdssoner.