Ogna Skule

1.premie i plan- og designkonkurranse i samarbeid med L2 Arkitekter, om ny skole i Hå kommune.
Den nye skolen har blitt moderne, funksjonell og fleksibel, og har plass til 300 elever (1-10 trinn).
Skolegården grenser inn til eksisterende idrettshall i nord, idrettsanlegget har store gressbaner som skolen benytter seg av. Store flotte trær og buskvegetasjon er beholdt på tomten mot syd , og danner en frodig grønn ramme rundt uteanlegget. Prosjektet inneholder nytt skateanlegg, stort klatrenett, balanse elementer, ballbinge, og utendørs spill. Anlegget har også fått to fine leskur med benker og bord, og et busskur.

Foto: Masiv Bygg AS (oversiktsbilde)

DESIGN:
STED:

Ogna

ARKITEKT:

L2 Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Hå kommune

PROGRAM:

ÅR:

2018

Ogna Skule
Ogna Skule 9
Ogna Skule 8
Ogna Skule 7
Ogna Skule 2
Ogna Skule 4
Ogna Skule 5