Nytt Regjeringskvartal

Hovedmålet var å utarbeide et byplangrep og løsningsforslag for utformingen av nytt regjeringskvartal, samt å utforske områdets utnyttelsespotensial. Som en overordnet strategi har teamet med prosjektet «Regjeringsfjellet» jobbet med utformingen av landskap, byrom og bygg som steds-, og identitetsbærere. Teamet har lagt stor vekt på å balansere motsetningsfylte hensyn i en symboltung historisk og politisk kontekst.

Det nye Regjeringskvartalet skal fremstå som en grønn bydel med kvalitativt gode og varierte byrom, inkluderende sosiale møteplasser, likeverdig for alle brukergrupper og høye krav til integrert sikkerhet. Prosjektet skal avspeile viktige norske verdier og inspirere til nytenkning og berikelse.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Statsbygg og KMD

PROGRAM:

ÅR:

2015

Nytt Regjeringskvartal 2
Nytt Regjeringskvartal 3
Nytt Regjeringskvartal 4
Nytt Regjeringskvartal 8
Nytt Regjeringskvartal 5
Nytt Regjeringskvartal 9
Nytt Regjeringskvartal 10
Nytt Regjeringskvartal 6
Nytt Regjeringskvartal 12
Nytt Regjeringskvartal 11
Nytt Regjeringskvartal 15
Nytt Regjeringskvartal 13
Nytt Regjeringskvartal 14