Nygård Sykehjem

Prosjektet er en utvidelse av eksisterende sykehjem og omfatter både rehabilitering og nybygg fordelt på 3 enheter, utvidelsen gir 72 nye plasser for personer med demens.

Det nye sykehjemmet er plassert i direkte tilknytning til det eksisterende sykehjemmet.

De tre nye boenhetene omkranser hver sin beboerhage som blir deres nære uteplass med intime og opplevelsesrike uterom med benker og bord, herfra kan man bevege seg ut i den større og eksisterende sansehagen. De forskjellige beboerhagene har fått frodige plantefelt med busker og stauder som gir beboerne positive opplevelser og variasjoner gjennom året.

Det tilrettelegges for en enkel og intuitiv orientering for beboerne. Eksisterende felles uteoppholdsplass kobles på eksisterende sansehage, og alle beboerne på det nye og det gamle sykehjemmet får et klart definert uteareal med adgang til sansehagen. Den inneholder ulike funksjoner, uterom og aktiviteter, og en viktig del av oppgaven har vært å prosjektere et vannspeil med variert vegetasjon.

Prosjektet omfatter også prosjektering av ny hovedadkomst med stor parkeringsplass og bærekraftige overvannsløsninger ved bruk av regnbed.

DESIGN:
STED:

Sandefjord

ARKITEKT:

Planforum Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Sandefjord Kommune

PROGRAM:

Nils August Kavlie

ÅR:

2018 - 2023