Norske skog

1. premie i invitert konkurranse om nytt konsernsenter for Norske Skog på Oxenøen.

Hovedkontoret ligger på Fornebu og er en del av det verneverdige gårdsanlegget Oxenøen Bruk. Uteanlegget er utformet som en aktiv formidler mellom det verneverdig gårdsanlegg og nytt konsernsenter for Norske Skogindustrier. Eksisterende bygg, tegnet av Magnus Poulsson, er bevart, men ominnredet av Lund Hagem Arkitekter. Den nye kontorbygningen er lagt slik at det gamle tunet fremstår som anleggets midtpunkt.

Prosjektet omfatter utforming av adkomstplass og sentralt hageanlegg, samt et delvis lukket atrium, omkranset av den nye bygningen. Anlegget er gitt et formspråk som tilpasser den karakteristiske landskapssituasjonen i området.

DESIGN:
STED:

Øksenøya, Bærum

ARKITEKT:

Lund Hagem Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Norske Skogsindustrier ASA

PROGRAM:

ÅR:

1999

Norske skog 19
Norske skog 4
Norske skog 2
Norske skog 18
Norske skog 6
Norske skog 8
Norske skog 13
Norske skog 17
Norske skog 10
Norske skog 14
Norske skog 20