Nils Hansens vei

Nils Hansens Vei 25 er et Breeam-sertifisert prosjekt som ble ferdigstilt i 2017. Uteområdet for kontorbygningen er lagt til rette for opphold i frodige omgivelser rett utenfor kontordøren. Deler av taklandskapet er utformet som et attraktivt oppholdsareal for de som jobber i bygningen. Takterrassen er omgitt av fasader på de fleste sider, og er et naturlig og flott blikkfang med sine store plantefelt og hyggelige sitteplasser. Plantefeltene bidrar positivt til fordrøyning av overvann på taket.

Møbleringen er plassbygget, og inviterer til å ta lunsjen utendørs. Hele området er universelt utformet og byr på fine uterom i stor og liten skala. Det er høy kvalitet på utførelse og materialitet. Uterommet uttrykker en robusthet, samtidig som det har en inviterende atmosfære.

Det er stort fokus på stedegen vegetasjon som er insektsvennlig og bidrar til biologisk mangfold. Det er plantet en stor variasjon av norske arter som har vokst seg til et frodig utemiljø. Plantefeltene bugner av stauder og prydgress som gir en flott overgang til de harde flatene i uteområdet.

DESIGN:
STED:

Bryn, Oslo

ARKITEKT:

Pilot Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Oslo teglverker as (PECUNIA AS)

PROGRAM:

ÅR:

2017

Nils Hansens vei 4
Nils Hansens vei 2
Nils Hansens vei 1
Nils Hansens vei 3
Nils Hansens vei 7