Munkehagen, Grønlikaia

Gullik Gulliksen var en del av team MER Arkitektur, som er 1 av 16 team som har levert forslag til parallelloppdrag for utforming av de 5 delområdene for Grønlikaia i Oslo.

Munkeholmene, fjordbyens møte med fjordens øylandskap. Vi vil gi byens innbyggere fri tilgang til fjorden ved å etablere en fjordpark hvor klima- og naturmangfold har høyt fokus, og bærekraftige og gode nabolag på land og i vann.

Illustrasjoner: Visulent

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

MER arkitektur

OPPDRAGSGIVER:

HAV Eiendom

PROGRAM:

ÅR:

2022

Samarbeid:

Context as, Ecofact as, Sweco, Økolog Christian Mong

munken
Munkehagen
lark
Munkehagen, Grønlikaia
Munkehagen, Grønlikaia
Grønlikaia
lark
Munkehagen, Grønlikaia