Munch Brygge

Tomten ligger mellom Akerselvallmenningen i vest og Stasjonsallmenningen og Bispevika i øst. Prosjektet sto ferdig i 2019 og består av et kvartal med fire boligblokker fordelt over to kvartaler, delt av en skrå diagonal gate. Boligene ligger over «basen» som utgjør første etasje med restauranter, kafeer, butikker og en barnehage.

Diagonalen strekker seg som en løper mellom dekker av svart basalt som er valgt som et enhetlig gulv for hele Bjørvika.

Prosjektet inneholder 2 gårdsrom med utgang fra 2. etasje, gårdsrommet mot syd er utformet som en gårdshage med mindre private utplasser skjermet av formklipte hekkskiver som vender ut mot en felles hage med gressplen og mindre vegetasjonsfelt med små trær og stauder.

Det nordre gårdsrommet har private uteplasser som vender ut mot barnehagens utearealer, arealer som er tilgjengelig for beboerne utenom barnehagens åpningstid.

Alle beboerne har tilgang til frodige takhager, med varierte uterom av ulik størrelse. med benker og bord, utedusj, pergola og plantekasser. De forskjellige uterommene omkranses av plantekasser med lysstriper som gir et svakt ledelys når mørket kommer og ødelegger ikke opplevelsen kveldshimmelen og utsikten over Bjørvika gir.

Vegetasjonen består av stauder som er viktig for pollinerende insekter og stauder som har variasjon i vektform, farger og blomstringstid. Gulvdekkene består av en kombinasjon av tredekker og gressplen, og på taket over de private balkongene er det sedummatter og elvesingel som er viktige biotoper for insekter.

Foto: Tove Lauluten og Bård Gundersen

DESIGN:
STED:

Bjørvika, Oslo

ARKITEKT:

Lund + Slaatto Arkitekter AS

OPPDRAGSGIVER:

Stor-Oslo Eiendom AS

PROGRAM:

ÅR:

2019

FOTO:

Tove Lauluten og Bård Gundersen

Munch Brygge 2
Munch Brygge 3
Munch Brygge 4
Munch Brygge 6
Munch Brygge 5
Munch Brygge 8
Munch Brygge 7
Munch Brygge 11
Munch Brygge 9
Munch Brygge 10