Midtåsen skulpturpark

Midtåsen, skipsreder Anders Jahres herskapshus, er oppført etter tegninger fra arkitekt Arnstein Arnberg. Området omfatter 60 mål med bebyggelse og terrassert parkanlegg som prydes av skulpturer, bøkeskog, gamle eiketrær, vakre planter og natur. Som en videreutvikling av anlegget er det planlagt et skulpturprosjekt med arbeider av Knut Steen. Samlingen skal være et tverrsnitt av hans virke. Skulpturprosjektet skal fremstå som en integrert del av det historiske anlegget.

Ut over selve skulpturene omfatter prosjektet; skulpturpaviljong, atkomststi, trapper, nytt toalettanlegg, samt parkeringsplass. Bygget er utformet som en traktformet ”vandringshall”/paviljong, kilt inn mellom trær, lyng, steiner og fjell. Traktformen åpner seg med store panoramavinduer ut mot en flott utsikt over byen og fjorden.

DESIGN:
STED:

Sandefjord

ARKITEKT:

Lund Hagem Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Sandefjord Kommune

PROGRAM:

ÅR:

2009

Midtåsen skulpturpark
Midtåsen skulpturpark 5
Midtåsen skulpturpark 4
Midtåsen skulpturpark 7
Midtåsen skulpturpark 2