Malerhaugveien

Det unike med Malerhaugveien 15 er et grep som ikke er så synlig ved første øyekast, men som gjør en stor forskjell for bokvaliteten. Ved å forskyve de to byggvolumene, og legge trappen i midten, får man et boligprosjekt med bare hjørneleiligheter.

I tillegg gjør forskyvingen at man får små torg på bakkeplan. Disse uformelle møteplassene bryter opp de lange fasadene i byen og bidrar til et mer spennende bygulv.

I første etasje ut mot bygulvet kommer det lokaler for deleordninger, som sikres i reguleringen. Her er planen at BUA, et slags bibliotek for sport- og fritidsutstyr, skal ligge. I tillegg skal det legges til rette for bildeleordninger. Målet er at byggene skal være med å gi noe tilbake til byen.

Inne i bakgården har vi skapt et hyggelig og grønt uterom. Skråningen opp mot Fyrstikkalleen barnehage har blitt forvandlet fra en karrig og bratt skråning til en grønn gangsti over flere plan. Her trenger man ikke å krysse noen bilvei for å komme til barnehagen.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

USBL

PROGRAM:

ÅR:

2018

Malerhaugveien 1