utomhusplan arkitekt Tilbake til alle prosjekter

Kirkebakken

Utforming av utearealer og lekeplass tilknyttet nytt boligområde med 73 leiligheter.