Tilbake til alle prosjekter

Kirkebakken

Kirkebakken består av tre blokker i en U-form, som er knyttet sammen via parkeringsarealene som ligger delvis under terreng. Bebyggelsen skaper et skjermet, solrikt og pent opparbeidet uterom mot sør. Private markterrasser og felles oppholdsarealer og lekeplasser er knyttet sammen med gangstier og gjennomført materialbruk og vegetasjon gir uterommet et helhetlig preg.