Kaldnes Brygge

Kaldnes brygge er et ferdigstilt byutviklingsprosjekt sentralt i Tønsberg. Den nye bydelen består av boligbebyggelse med en fantastisk beliggenhet rett ved sjøen.

Betong i spennende organsiske former utgjør hoveddekke i prosjektet, og i kombinasjon med barrikadedekke gir dette et spennende bygulv. Byrommene oppleves som frodige med bugnende prydgress og flerstammede trær med ulik tekstur og farge i bladverket.

Det er lagt opp til mange sitteplasser i byrommene som inviterer til opphold og fungerer som trivelige møteplasser i utemiljøet.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

Spir Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Kaldnes Byutvikling

PROGRAM:

ÅR:

2016

Kaldnes Brygge 1
Kaldnes Brygge 7
Kaldnes Brygge 8
Kaldnes Brygge 2
Kaldnes Brygge 4
Kaldnes Brygge 5
Kaldnes Brygge 3
Kaldnes Brygge