Kaldnes brygge

  1. premie i lukket konkurranse om utviklingen av en ny bydel på det tidligere Kaldnes Verft, i Tønsberg. Prosjektet omfatter veier, plasser, torg, nye havnefronter, småbåthavn, bryggevandring, nye bydelsparker med aktivitets-, leke- og oppholdsplasser, private gårdsrom og uteplasser.
DESIGN:
STED:

Tønsberg

ARKITEKT:

Arcasa, Link, Lund Hagem Arkitekter ++

OPPDRAGSGIVER:

Kaldnes Byutvikling AS

PROGRAM:

ÅR:

2006

Kaldnes brygge 11
Kaldnes brygge 5
Kaldnes brygge 6
Kaldnes brygge 7
Kaldnes brygge
Kaldnes brygge
Kaldnes brygge 8
Kaldnes brygge 3
Kaldnes brygge 4
Kaldnes brygge 10
Kaldnes brygge