Husebyhagen plantegning Tilbake til alle prosjekter

Husebyhagen

Uteområdet er utformet med organiske former, frodige vegetasjonsområder og regnbed for overvannshåndtering. Gårdsrommet er prosjektert med et fast dekke for oppstillingsplasser for brannbil, men også med tanke på å skape en åpen plass hvor beboerne kan samles og aktiviteter kan arrangeres. Det er prosjektert et fellesområde med en overbygget uteplass, møblering og muligheter for grill i nærhet til det frodige regnbedet. Ved alle hovedinnganger er det store plantekasser med beplantning og plassmonterte benker. Det skal etableres over 100 sykkelparkeringer i området.

Parkområdet utenfor gårdsrommet etableres med områder for lek og ballspill, samt et regnbed for å sikre overvannshåndtering og gi et frodig uttrykk. Terrengformene i landskapet gjør omgivelsene spennende å ferdes i og gir et interessant visuelt uttrykk.