Husebyhagen

Uteområdet er utformet med organiske former, frodige vegetasjonsområder og regnbed for overvannshåndtering. Gårdsrommet er prosjektert med et fast dekke for oppstillingsplasser for brannbil, men også med tanke på å skape en åpen plass hvor beboerne kan samles og aktiviteter kan arrangeres. Det er prosjektert et fellesområde med en overbygget uteplass, møblering og muligheter for grill i nærhet til det frodige regnbedet. Ved alle hovedinnganger er det store plantekasser med beplantning og plassmonterte benker. Det skal etableres over 100 sykkelparkeringer i området.

Parkområdet utenfor gårdsrommet etableres med områder for lek og ballspill, samt et regnbed for å sikre overvannshåndtering og gi et frodig uttrykk. Terrengformene i landskapet gjør omgivelsene spennende å ferdes i og gir et interessant visuelt uttrykk.

DESIGN:
STED:

Skedsmo

ARKITEKT:

Dark Arkitekter AS

OPPDRAGSGIVER:

BORI og AF Gruppen

PROGRAM:

ÅR:

2019

Husebyhagen 2
Husebyhagen 4
Husebyhagen 1
Husebyhagen 7
Husebyhagen 8
Husebyhagen 12
Husebyhagen 11
Husebyhagen 5