Hovedkontor Choice Hotels

Bygget ble opprinnelig tegnet av Arnstein Arneberg i 1916-1921. I 2006 begynte en ny æra for eiendommen som hovedkontor for den skandinaviske delen av hotellkjeden, Choice. Målet var å utforme og oppgradere det eksisterende uteanlegget gjennom å tilføre nye elementer som fremhever og ivaretar stedets historie. I tillegg var det viktig å gi stedet et moderne uttrykk i tråd med firmaets visjon. Prosjektet omfatter fullt uteanlegg for eiendommen i Fredrik Stangsgt. 22-24 med adkomst, parkering, gårdsplass med fonteneanlegg, beplantning, stier, plassdannelser, møblering, musikkanlegg og belysning.  Store trær og hekker er bevart, og det er tilført ny buskvegetasjon, hekker, trær, prydgress og over 6000 bunndekkende bregner.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Mellbye Arkitektur Interiør AS

OPPDRAGSGIVER:

Choice Hotels Scandinavia ASA

PROGRAM:

ÅR:

2007

Hovedkontor Choice Hotels 4
Hovedkontor Choice Hotels 5
Hovedkontor Choice Hotels 6
Hovedkontor Choice Hotels 19
Hovedkontor Choice Hotels 18
Hovedkontor Choice Hotels 8
Hovedkontor Choice Hotels 12
Hovedkontor Choice Hotels 7
Hovedkontor Choice Hotels
Hovedkontor Choice Hotels 3
Hovedkontor Choice Hotels 9
Hovedkontor Choice Hotels 16
Hovedkontor Choice Hotels 15
Hovedkontor Choice Hotels 2