Hegg Skole

Ny 1-7 skole med flerbrushall og kultursal.  Prosjektet tilfredsstiller Breeam-sertifisering på nivå very good både når det gjelder bygg og utomhusarealer. Det har vært stilt strenge krav til løsning av overvannshåndtering, bruk av bærekraftig og miljøvennlig materialbruk, plantebruk som fremmer biologisk mangfold, miljøvennlig belysning og gode trygge trafikkløsninger.

Tomtens omfatter et større aktivitetsområde med ulike aktiviteter som 7`er bane med løpebane og hoppegrop langs siden, 5`er bane, sandvolleyballbane, ball-binge, hinderløype, sykkelbane, skiløype, aktivitetsløype med mange ulike apparater, asfaltert håndballbane som skal benyttes som skøyte-bane vinterstid. Prosjektet omfatter også et større amfi som er tenkt benyttet i forbindelse med undervisningen og grillplass og et skateanlegg med ulike ramper og rails.

Skoleanlegget er veldig viktig for nærmiljøet og brukes som et samlingsted for barn og voksne også utenfor skoletiden og ved anledninger som 17.mai og ved ulike idrettsarrangementer.

DESIGN:
STED:

Lier, Lier Kommune

ARKITEKT:

L2 Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Lier Kommune

PROGRAM:

ÅR:

2015

hegg-skole 9
hegg-skole 15
hegg-skole 5
hegg-skole 16
hegg-skole
hegg-skole 2
hegg-skole 11
hegg-skole 6
hegg-skole 13