Hafencity Skole, Hamburg

Konseptet for utearealene gikk ut på å løfte deler av landskapet for å skape spennende uterom med ulike program. Skolebygget ligger plassert over en sokkel av «landskap». Hele området er universelt utformet, og en kan bevege seg fra tak og ned til skolegård.

Spennende vinkler i treverk og tegl lager skjæringer i terrenget og gir funksjoner som skjerming, amfi og klatrevegg. Området er åpent og fleksibelt, med apparater som inviterer til lek og aktivitet.

DESIGN:
STED:

Hafencity, Hamburg - Tyskland

ARKITEKT:

DARK Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

PROGRAM:

ÅR:

2018

Hafencity Skole, Hamburg 3
Hafencity Skole, Hamburg 5
Hafencity Skole, Hamburg
Hafencity Skole, Hamburg 4
Hafencity Skole, Hamburg 6