Gystadmarka

Gystadmarka er et stort, nytt stedsutviklingsprosjekt på Jessheim, sentralt ved friidrettsstadionen. Gystadmarka vil bli en ny bydel, og innlemmes i den øvrige byen med en stor variasjon innen bygningstypologi, byrom og bylandskap. Uterommene varierer mellom alt fra store urbane torg, til mindre gårdsrom med ulike konseptuelle uttrykk.

Området er i dag et stort jorde som er relativt flatt, så overvannshåndtering har vært et ekstra viktig fokus i dette prosjektet. Det legges opp til et åpent overvannssystem med regnbed, vadi og grønne infiltrasjonsområder. Området knyttes opp til en stor park, og har rekreasjonsområder på alle kanter.

DESIGN:
STED:

Jessheim

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

BORI Utbygging AS

PROGRAM:

ÅR:

2019

Gystadmarka
Gystadmarka 1