Guneriuskvartalet

Guneriuskvartalet ligger i hjertet av Oslo sentrum og skal bli et naturlig knutepunkt for mennesker som beveger seg gjennom byen. Lark jobber sammen med med DARK Arkitekter på prosjektet for å sørge for god byplanlegging.

Dette gjøres ved å åpne opp første etasjen og utforme dette som et finmasket nett av passasjer som kobler kvartalet sammen med nabokvartalene og skaper nye koblinger og byrom. Sentralt i kvartalet der passasjene krysser hverandre, etableres et nytt torg. Ambisjonen er at dette skal være kvartalets hjerte som vil samle de ulike programmene slik at det blir en ny naturlig destinasjon og møtested for alle.

Kvartalet er av viktig historisk karakter for Oslo – og er i sin form og karakter helt unikt. Som et krysningspunkt mellom den modernistiske sentrumsbebyggelsen og de historiske bygårdene i Hausmanskvartalene, innehar kvartalet ulike arkitektoniske stilarter, som dette illustrasjonsprosjektet i stor grad bevarer og viderefører.

Det etableres flere nye passasjer gjennom kvartalet. Ambisjonen med byplanleggingen er at passasjene skal være åpne i største delen av døgnet, men at det kan stenges om natten. Passasjene vil få ulik utforming men felles for alle er at brukeren skal oppleve at han eller hun er i byen og ikke inne i et kjøpesenter. Hovedpassasjene blir romslige og høye, 5-8 meter, med innganger til kvartalets butikker og restanter.

Konsekvensene av planforslaget vil være en sammenstilling av moderne og historiske bygg, samt variasjon av nye og eldre byrom innenfor den historiske gatestrukturen. Ulik skala og utrykk på bebyggelse og på uteområder vil være med på å tydeliggjøre eksisterende kvaliteter samt å fremheve områdets identitet som et historisk og mangfoldig sentrumskvartal.

I Guneriuskvartalet finner man en unik samling bygninger fra ulike tidsaldre og stilepoker. Bygningenes ulike karakter bidrar til kvartalets identitet og flere av bygningene har etterhvert blitt en viktig del av bybildet. Deler av kvartalet har historiske og arkitektoniske kvaliteter. Det gjelder spesielt bygningene i Brugata og mot Vaterland. Samtidig er mesteparten av kvartalet dårlig utnyttet med parkeringshus og kjøpesenter fra 70-tallet. I denne typen byplanlegging er ambisjonen til planforslaget er å videreføre de historiske bygningene og tilføre ny bygningsmasse som tilbakefører en kvartalsstruktur og skaper gode byrom.

Det sentrale kvartalstorget vil være den naturlige møteplassen i kvartalet og rundt denne samles så godt som alle kvartalets ulike programmer. Torget blir ca 400-500 m2 stort byrom og ligger i krysningspunktet av de passasjene som går gjennom kvartalet og har potensiale å bli et spennende sted med uteserveringer, butikker og muligens også en ny kino. En kino kan bli en attraktiv destinasjon som bydelen savner i dag. Det legges det opp til et åpent torg som evt. Får skjermtak slik at det kan brukes hele året. Torget fortsetter i en indre gate, Gunerius-stredet, som løper parallelt med Brugata ned mot Stenersgata.

Formen på kvartalet er triangulær og defineres av vidt forskjellige gater; Brugata, Stenersgata, Lybekkergata og til dels Storgata, hvor Guneriustårnet har vært et kjent landemerke for Oslo siden 1970- tallet. Gatenes karakter, eksisterende bebyggelse, samt de tre hjørnene av kvartalet har skapt en naturlig inndeling av program, hvor Guneriustårnet og bakenforliggende bebyggelse vil være kontor, eksisterende bygningsmasse langs Brugata blir videreført som boliger, og den resterende delen henvendt mot Oslo Spektrum blir hotell. Dette mener vi bidrar til god byplanlegging i området.

I forslaget blir Guneriustårnet stående. Tårnet er et flott eksempel på etterkrigstidens arkitektur og har etter hvert blitt et landemerke og et ikonisk bygg. Bygningen oppgraderes med ny fasade og vi foreslår å legge til en ny etasje, slik at bygget blir høyere og formen styrkes. Resterende del av senteret med tilhørende parkeringsanlegg rives.

DESIGN:
STED:

Oslo

ARKITEKT:

Dark Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Olav Thon Gruppen

PROGRAM:

ÅR:

2019

Guneriuskvartalet 5
Guneriuskvartalet 4
Guneriuskvartalet 1
Guneriuskvartalet 6
Guneriuskvartalet 2