Grandkvartalet

Lark bidrar med å transformere Grandkvartalet med fokus på å skape et grønt bylandskap.  Den overordnede visjonen om å trekke sentrum ned til fjorden understrekes gjennom to hovedlinjer for bevegelse. Hovedaksen trekker byaktivitetene i sentrum ned mot fjorden. Det er også ønskelig å bygge opp under en profil som styrker den tverrgående kulturaksen i Larvik som strekker seg fra Bøkeskogen til Tollerodden.

Konseptet som er lagt til grunn for utforming av form og elementer i landskapsplanen er inspirert av den unike topografien i Larvik og benytter de kubiske formene fra Larvikittbruddet som designverktøy.

Grandpassasjen er utformet som en offentlig tilgjengelig gangpassasje gjennom Grandkvartalet. Den inviterer besøkende inn i kvartalet ved å trekke byaktivitetene i sentrum ned mot fjorden og tilby et åpent gjennomgående bygulv som tilknytter seg omkringliggende veier. Formspråk og materialitet i Grandkvartalet har Larvikittbruddet som inspirasjonskilde og fremstår om et stilisert brudd både overordnet og i detalj.

Bygulvet følger de fire ulike nivåene i passasjen og forankres i bakkebyen Larvik og dens historie. Bygulvets møte med de kubiske formene i 1. etasjene skaper interaksjon med publikumsrettede programmer samtidig som materialmarkeringer danner soneoppdelinger. Bygulvets stiliserte bruddlinjer langs fasadene er også med på å lede besøkende gjennom kvartalet.

 

DESIGN:
STED:

Larvik

ARKITEKT:

DARK Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Inter Eiendom

PROGRAM:

ÅR:

2017

Grandkvartalet 2
Grandkvartalet 3
Grandkvartalet 7
Grandkvartalet
Grandkvartalet 4
Grandkvartalet 6