Gamle Stabekk skole

Gamle Stabekk Skole og skolegården er totalrenovert og tilrettelagt for barn fra 4.-7. klasse. Tilgjengelighet og universell utforming har stått sentralt i utformingen av et nytt funksjonelt og omfattende uteanlegg. Skolegården har en forståelig og lesbar planløsning som gjør det enkelt og intuitivt å ta seg frem i skolegården. Overflater er tilpasset bevegelseshemmede med hensyn til fallforhold og overflater. Virkemidler som material- og strukturforskjeller i dekker gir også enkel lesbarhet av uterommet.

Terrengforskjellene i skolegården tas opp med murer, amfi og jevne hellinger. Utforming av skolegården har tatt hensyn til den eksisterende vegetasjonen på tomten. Eksisterende trær er beholdt sammen med et stort gressarealet, som bidrar til overvannshåndtering.

Det er integrert en ballbane, tribune og hinderløype. Ved ny vegetasjon er det lagt vekt på robuste, nøysomme busker og bunndekkende stauder.

DESIGN:
STED:

Bekkestua

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Bærum kommune

PROGRAM:

ÅR:

2017

Gamle Stabekk skole 1
Gamle Stabekk skole 2
Gamle Stabekk skole 3
Gamle Stabekk skole 4
Gamle Stabekk skole 5
Gamle Stabekk skole 6
Gamle Stabekk skole 7
Gamle Stabekk skole 8
Gamle Stabekk skole 9
Gamle Stabekk skole 10
Gamle Stabekk skole 11