Gamle Løren skole

Gamle Løren skole ble bygget i perioden 1891-1932. I 2014 ble skolen supplert med et nytt bygg for å fylle kravene til en fire parallellers 1. – 10. skole. Samtidig ble skolegården oppgradert til å fylle kravene til UU. Tomten ligger i urbane omgivelser og grenser til friområder og store veianlegg. Ved utformingen ble det lagt vekt på å bevare flotte gamle trær i anlegget og noe naturmark på nordsiden av bygningene. For å begrense inngrep i trærnes rotsoner og slitasje på naturmarken, ble det etablert universell atkomst ved hjelp av ramper og «svevende» lekekonstruksjoner. Universell atkomst til de gamle bygningene er formet som en gangvei med avtrappet sideterreng. Terrenget er godt utnyttet med amfier, avtrapping i form av murer og skrånende gressbakker. Ny ballbane og lekeapparater er lagt på flatene.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Undervisningsbygg Oslo KF

PROGRAM:

ÅR:

2012

Gamle Løren skole 2
Gamle Løren skole 4
Gamle Løren skole 3
Gamle Løren skole 5
Gamle Løren skole 6
Gamle Løren skole 7
Gamle Løren skole 9
Gamle Løren skole 8