Fritzøe Brygge

Fritzøe Brygge er første byggetrinn i en ny bydel som er i ferd med å vokse frem ved utløpet av Farriselva, sentralt i Larvik. Fritzøe Brygge er et forretnings-, kontor-, og boligprosjekt. Prosjektet omfatter gater, veier, plasser, torg, kafe og restauranter, lek og oppholdsarealer,  bryggevandring,  molo og småbåthavn. Det er lagt til rette for at hele området skal være offentlig og åpent, med kvaliteter i materialbruk og detaljering.

Foto: Knut Nordhagen og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

DESIGN:
STED:

Larvik

ARKITEKT:

Niels Torp Arkitekter

OPPDRAGSGIVER:

Fritzøe Brygge AS

PROGRAM:

ÅR:

2004

Fritzøe Brygge 3
Fritzøe Brygge 13
Fritzøe Brygge
Fritzøe Brygge 7
Fritzøe Brygge 8
Fritzøe Brygge 9
Fritzøe Brygge 4
Fritzøe Brygge 17
Fritzøe Brygge 15