Tilbake til alle prosjekter

Fernanda Nissen skole – Utvidelse

NY SKOLE I URBANE OMGIVELSER
Fernanda Nissen skole er en ny skole med passivhus-standard. Skolen huser 840 elever fra 1. – 10. klasse.

Det er utarbeidet et forslag for utvidelse av skolegården, med
fokus på overvannshåndtering, sosiale oppholdsrom og rekreasjon.