Fernanda Nissen skole

Fernanda Nissen skole er en ny skole med passivhus-standard. Skolen huser 840 elever fra 1. – 10. klasse. Tomten er på 9 mål, ligger sentralt i Nydalen i urbane omgivelser og er utnyttet så effektivt som mulig med atkomstsoner mot veiene. For å skjerme skolens uteområde er bygningsmassen formet som en L med baksiden vendt mot veien. Skolegården er etablert med et funksjonelt og omfattende uteanlegg. Terrengforskjellene i skolegården tas opp med murer, amfi og jevne hellinger. Det er integrert en ballbane med tribune og planlagt en et separat parkområde med matnyttig vegetasjon.

Vegetasjon: Det er lagt vekt på vegetativt mangfold med robuste, nøysomme og stedegne trær, busker og stauder samt matnyttig vegetasjon i eget parkområde. En trerekke med store trær danner en »buffer» mot Sandakerveien.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Fase 1) Undervisningsbygg Oslo KF, Fase 2) Betonmast

PROGRAM:

ÅR:

2016

Fernanda Nissen skole
Fernanda Nissen skole 5
Fernanda Nissen skole 4
Fernanda Nissen skole 6
Fernanda Nissen skole 10
Fernanda Nissen skole 7
Fernanda Nissen skole 2