Fernanda Nissen skole – Utvidelse

Fernanda Nissen Skole har fått ny utvidet skolegård, og vi i LARK har bistått Undervisningsbygg fra konsept til ferdigstillelse.

Vi tegnet også hoved-skolegården da skolen stod ferdig 2016. Undervisningsbygg engasjerte oss senere til å lage et konsept for å utvide skolegården med et grønnere område for fri lek og aktiviteter for de eldste barna. Samtidig skulle den nye skolegården være en park til glede for nærområdet utenom skoletid.

Vi har fulgt prosjektet fra skisse til ferdig bygget. Området i Nydalen har fått en liten grønn lunge i et fortettingsområde, med fokus på overvannshåndtering, sosiale oppholdsrom og biologisk mangfold.

DESIGN:
STED:

ARKITEKT:

OPPDRAGSGIVER:

Undervisningsbygg

PROGRAM:

ÅR:

2019

Fernanda Nissen skole – Utvidelse 2
Fernanda Nissen skole – Utvidelse 8
Fernanda Nissen skole – Utvidelse 7
Fernanda Nissen skole – Utvidelse 9
Fernanda Nissen skole – Utvidelse 5